Korkeiden äänien synteettinen lisäys

Vanhat äänitteet kuulostavat joskus kovin tunkkaisilta, esimerkiksi pienen nauhanopeuden vuoksi. Musiikkiin on kuitenkin mahdollista lisätä korkeita ääniä keinotekoisesti, jolloin sointi muuttuu avarammaksi. Klassiseen musiikkiin äänien syntesointi ei välttämättä aina istu, mutta esimerkiksi tässä seuraavassa popmusiikkiesimerkissä se toimii mielestäni varsin hyvin.

Ääneen on siis luotu keinotekoisesti uusia korkeita ääniä. Näitä ääniä ei ole ollut digitoidussa äänitteessä. Uudet korkeat äänet näkyvät videossa kuvan oikeassa laidassa lisääntyneinä vihreinä pylväinä.

Äänipään kulmavirhe

Klikkaa kuvaa suuremmaksi

Ääninauhan toisto on monesti tummaa siitä syystä, että toistonauhurin äänipään asento ei ole tarkalleen sama kuin äänitysnauhurin äänipään. Äänityksessä äänipää piirtää nauhan oksidiin magneettijuovia, jotka ovat äänityspään magneettiraon suuntaisia. Toistonauhurin äänipään magneettiraon pitää olla juovien kanssa tarkalleen samansuuntainen. Jos toistopää on kallistunut, niin toistonauhuri ei pysty hyödyntämään kaikkea sitä informaatiota, joka nauhoituksessa olisi tarjolla. Korkeat äänet jäävät pois. Stereoäänen väärät vaihe-erot huonontavat stereoäänikuvaa ja saattavat pilata sen kokonaan. Jos nauhoituksessa on käytetty Dolby-kohinanvaimennusta, äänipään kulmavirhe vääristää kohinanvaimentimen toimintaa ja aiheuttaa ääneen pumppausta.
Toistonauhurin äänipää on ehdottomasti säädettävä vastaamaan nauhan magneettijuovien suuntaa ennen nauhan digitointia. Tämä on ainoa keino saada nauhalta mahdollisimman hyvä äänenlaatu. Jos nauha digitoidaan toistonauhurilla, jonka toistopää on väärässä asennossa, korkeita ääniä tai stereokuvaa ei ole enää mahdollista saada korjatuksi millään keinolla tämän jälkeen. Säädämme toistopään azimuth-kulman jokaisen nauhan kohdalla erikseen.

Seuraavassa on kaksi erilaista visualisointia kasettinauhalta digitoidusta äänestä ennen atsimuuttisäätöä ja sen jälkeen. Spektrianalysaattorin oikeassa laidassa korkeiden äänten kohdalla liikkuu enemmän vihreitä palkkeja atsimuuttisäädön jälkeen.